qar
eng
rus
საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია Georgian Apostolic Orthodox Church Грузинская Апостольская Православная Церковь
>> ქართული
> >> ქართული
ის უბედურებები რაც გვჭირს მართლმადიდებლობის ბრალია ? ( კითხვა - პასუხი)
საიტზე დამატების თარიღი - 10 მარტი 2015
აცდენა ეკლესიის სწავლებასა და ქრისტიანობის ჩვენეულ აღქმას შორის (ამონარიდი ლექციიდან)
საიტზე დამატების თარიღი - 10 მარტი 2015
ქრისტეანობა დღეს (8.3.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 08 მარტი 2015
პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი - დიდი მარხვა (თავი 3 - „ პირველშეწირულის ლიტურგია “ )
საიტზე დამატების თარიღი - 02 მარტი 2015
რა არის მართლმადიდებლობა... (დიდი მარხვის პირველი კვირა, მართლმადიდებლობის ზეიმი 1.3.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 01 მარტი 2015
რატომაა ხშირი ზიარება ჟანგბადივით აუცილებელი (პირველშეწირულის ლიტურღია 27.2.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 27 თებერვალი 2015
პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი - დიდი მარხვა ( თავი 2 - ,, დიდი მარხვის ღვთისმსახურება “ )
საიტზე დამატების თარიღი - 26 თებერვალი 2015
პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი - დიდი მარხვა (თავი 1 - ,, დიდი მარხვის სამზადისი “)
საიტზე დამატების თარიღი - 24 თებერვალი 2015
ადამის სამოთხიდან განდევნის დღე (22.2.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 23 თებერვალი 2015
შენდობის, მიტევების კვირის მსახურება (22.2.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 22 თებერვალი 2015
როცა ცხოვრებაში მარტო ვართ და გვერდით ადამიანი არ გვყავს (ამონარიდი 6.5.2012)
საიტზე დამატების თარიღი - 22 თებერვალი 2015
მწვანე თეორემა (22.2.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 22 თებერვალი 2015
მწვანე თეორემა (22.2.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 22 თებერვალი 2015
ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტების შეხვედრა მამა თედორესთან (20.10.2014)
საიტზე დამატების თარიღი - 20 თებერვალი 2015
წყვეტა ტრადიციისა და შედეგად მკვდარი სულიერი ცხოვრება (18.2.2015)
საიტზე დამატების თარიღი - 20 თებერვალი 2015